CTY

INTRODUCTION

Hung Phat Manufacturing – Trading –Services  Joint  Stock  Company   belongs to  An Phat   Invest  JSC, established  in  2011, specializes  in  manufacturing,  trading and   exporting  all  kinds of garments such       as: men suits, men trousers…the   Company has the total   area   of the factory up to 9,400 m2  covering       03  workshops,  nearly 825 modern  specialized  machinery  and   equipment for about  720   employees   and   its average revenue reaching USD 4,500,000 /year.

Period 2 can be extended up to 1000 workers.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần  Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Hưng  Phát trực thuộc Công sty Cổ phần Đầu tư An   Phát, được thành  lập năm 2011 chuyên sản  xuất, kinh  doanh, xuất  khẩu các  loại sản  phẩm  may  mặc  như:  áo Veston  nam, quần  tây  nam… Với tổng diện tích  nhà xưởng lên  đến 9,400 m2 bao gồm:  03 xí nghiệp, hơn 825 máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại phục vụ cho khoảng 720 CB CNV  của  Công ty. Doanh thu gia công bình quân đạt 4,500,000 USD /năm.

Giai đoạn 2 có thể phát triển đến 1000 lao động.

 


CÁC NHÃN HÀNG CHÍNH TẠI HƯNG PHÁT